Wypełnij nasz brief



Podstawowe informacje o firmie



Informacje o projekcie strony WWW / Sklepu / Aplikacji

Administratorem Danych Osobowych na danej stronie jest Now-IT z siedzibą w Dębicy ul. Rynek 32/8.
Wyrażając zgodę, zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych.


Administratorem twoich danych osobowych jest Now-IT, ul.Rynek 32/8, 39-200 Dębica Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w określonych celach:
Przygotowania i przedstawienia oferty
Zawarcia i realizacji umowy
Sprzedaży produktów i usług
Przekazania informacji o prowadzonych rekrutacjach
Masz prawo żądać dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie.
Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych.
Jeśli masz wątpliwości czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Nie możemy wysłać formularza bez Twojej zgody. Zawsze możesz skontaktować się z nami osobiście. Zapraszamy do biura Now-IT, ul.Rynek 32/8, 39-200 Dębica